Informatie voor gemeenten en overheden

Gemeenten staan voor de uitdaging om de verduurzaming te versnellen en doen er alles aan om inwoners te stimuleren actie te ondernemen. Uit onderzoek blijkt echter dat maar liefst 90% van alle consumenten al belangstelling heeft om te verduurzamen. De bereidheid van de consument is dan ook niet de flessenhals van de energietransitie. Wat dan wel? 

Bij BespaarGroen zijn we ervan overtuigd dat het knelpunt van de energietransitie de overvloed aan keuzemogelijkheden is. De consument raakt in de war van de vele, soms tegenstrijdige, adviezen die – al dan niet vanuit commercieel oogpunt – verstrekt worden. Hierdoor lopen consumenten vast. Ze krijgen last van uitstelgedrag, wantrouwen of laten in het ergste geval hun ambities om te verduurzamen volledig links liggen. Dat moet anders. 

BespaarGroen stelt consumenten in staat om met een minimale inspanning de economisch en ecologisch beste keuze te maken. Door op een simpele manier binnen 3 minuten een bespaaradvies te geven. 

Waar mogelijk worden woninggegevens vooraf ingevuld, adviezen worden gegeven op basis van de meest recente technische data, informatie omtrent vergunningen en subsidies worden locatie- en situatiegebonden aangeboden en offerteaanvragen worden lokaal aangeboden aan installateurs en bouwbedrijven.